Får artiklen ny betydning, når overskriften ændres?

Politiken.dk rss feed

Politiken.dk rubrik

Jeg fangede lige Politiken.dk i at ændre en overskrift efter, at artiklen er lagt online. Den oprindelige rubrik hed “Sygeplejersker kræver 1.500 i timen”, men blev kort tid efter ændret til “Læger kræver 1.500 i timen”.Rubrikken er tydeligvis skrevet for at fremprovokere oprørelse over så høj en overtidssats, og derfor er det ikke ligegyldigt, hvem der hænges ud som skurk i denne forbindelse.

Da jeg læste den oprindelige overskrift, tænkte jeg straks på den netop overståede konflikt, hvor sygeplejerskerne kom ud med et skidt resultat, og nu er de tøsesure og tager hævn ved at kræve ekstrem høj overbetaling. Altså sygeplejerskerne er skurk.

Men når rubrikken ændres, får indgangen til artiklen en lidt anden vinkel. Så tænker man i stedet på lægerne, som under hele konflikten har hævet deres fede løn endda uden at kunne lave noget pga. manglende sygeplejersker – og nu vil de ovenikøbet have mere. Altså læger er grådige og udnytter sygeplejerskernes situation til egen fordel.

Selve artiklen er formentligt uændret, men man læser den med to helt forskellige indgangsvinkler, og dermed tager man også noget forskelligt ud af den.

Hvorfor Politiken har ændret rubrikken vides ikke – måske skyldes det bare en faktuel fejl i den første overskrift, men måske ligger der også noget politisk bag?

Ændringen blev i øvrigt opdaget, da RSS feedet i Firefox er lidt bagefter.

One Reply to “Får artiklen ny betydning, når overskriften ændres?”

  1. Kære Jonas m.fl.

    Artiklens rubrik var oprindeligt ‘Konflikten fortsætter lokalt på hospitalerne’ og blev bragt i dagens trykte udgave af Politiken. På nettet blev overskriften ‘Læger kræver 1.500 i timen’. Det er en fejl, at der først stod sygeplejersker.

    I øvrigt er problemstillingen den samme: Både læger og sygeplejersker vil hæve betalingen for overarbejde.

    Martin Justesen
    journalist Politiken

Comments are closed.